Czy na firmach instalacyjnych spoczywa obowiązek rejestracji w BDO?

Firmy instalacyjne a BDO

Po uzyskaniu odpowiedzi w rozmowie telefonicznej z pracownikiem  Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego możemy przekazać informację, że taki obowiązek istnieje. Zatem zdaniem urzędnika do 31 grudnia 2019 roku należy złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO.  Mając na uwadze tę informację, pokusiliśmy się o własną analizę

Należy tutaj podkreślić, że obowiązek ewidencjonowania odpadów istniał już wcześniej. I nie jest niczym nowym. Podobnie było z RODO – istniały przepisy dotyczące przetwarzania danych, a RODO wprowadziło po prostu inne standardy i jak się okazało łatwiejsze niż te pierwotne.

Dlatego nie oceniajmy BDO jak coś nowego – tylko jako element mający z założenia być ułatwieniem ewidencji, która już była obowiązkowa i mało kto to robił.

W instrukcji do BDO czytamy:

„W  niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które również zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów.”

Zatem w pierwszej kolejności trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie czy byłem do tej pory zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów?


Kto musi prowadzić ewidencję odpadów?

W art. 66 ustawy o odpadach ustawodawca wyjaśnia,kto ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów. Obowiązek ewidencjonowania odpadów oraz składania rocznych sprawozdań odpadowych mają wszyscy przedsiębiorcy, którzy wytwarzają inne odpady niż komunalne. Poza firmami zajmującymi się profesjonalnie odpadami, ewidencję odpadów prowadzić muszą wytwórcy odpadów czyli firmy produkcyjne. Przykładowo do ewidencji odpadów zobowiązane są warsztaty samochodowe, gabinety stomatologiczne oraz lekarskie, weterynarze, firmy budowlane i wykonujące remonty.

Istnieją co prawda wyjątki i zwolnienia.

A oto lista:

 • odpadową masę roślinną, – bez ograniczeń ilościowych;
 • odchody zwierzęce, – bez ograniczeń ilościowych;
 • odpady kory i korka – do 10 ton rocznie
 • trociny, wiórki, ścinki,drewno, płyta wiórowa i fornir  – do 10 ton rocznie;
 • odpadkowy toner drukarski – do 100 kilogramów rocznie;
 • sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny (np. szmaty,ścierki)i ubrania robocze – do 100 kg rocznie;
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – do 5 ton rocznie;
 • gruz ceglany- do 5 ton rocznie;odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – do 5 ton rocznie;
 • drewno- do 5 ton rocznie;szkło – do 5 ton rocznie;tworzywa sztuczne- do 5 ton rocznie;gleba i ziemia, w tym kamienie – do 5 ton rocznie;
 • materiały konstrukcyjne zawierające gips – do 5 ton rocznie.

Listę wyjątków  wzbogacono o śladowe ilości baterii i elektronarzędzi.


Jakie odpady generuje firma instalacyjna?

Warto w tym miejscu zastanowić się jakie odpady generuje firma instalacyjna.

Na pewno mogą to być:

 • opakowania
 • folie
 • styropian
 • puszki po produktach aerozolowych
 • opakowania po farbach i lakierach
 • odpady w postaci resztek materiałowych – ścinki PP, Pex, PCV, odpady metalowe

Są to odpady wytworzone w wyniku świadczonej usługi i nie znajdują się na liście wyjątków.  Stąd jednoznacznie i literalnie można stwierdzić, że firmy instalacyjne mają obowiązek rejestracji w BDO.

Znana jest powszechna i wygodna argumentacja, iż właścicielem tych odpadów jest klient – naszym zdaniem należałoby w sporządzanej z klientem umowie zaznaczyć taki fakt i sporządzić z klientem kartę przekazania takich odpadów. Jak wiemy jest to raczej mało realne.

Mówiąc inaczej – jeśli na fakturze zakupu na firmę znajdzie się choć jeden makroflex lub puszka farby – jesteś już posiadaczem odpadu- który z punktu widzenia przepisów trzeba ewidencjonować.


Co to jest BDO?

Rejestr BDO  to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić – od 1 stycznia 2020 r. ewidencję i sprawozdawczość odpadów. Wszystko będzie się odbywać elektronicznie. Jedynie odbierającej firmie odpady trzeba będzie przekazać Kartę Przekazania Odpadów.

Co ważniejsze, firmy, które wytworzą odpady i nie będą zarejestrowane w Rejestrze BDO, nie będą mogły przekazać tych odpadów np. odbierającej odpady firmie.


Co zrobić krok po kroku

Złóż wniosek o wpis do Rejestru BDO

Wniosek o wpis do rejestru pobierzesz ze strony https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/  Wypełniasztylko ten dział, który dotyczy prowadzonej przez ciebie działalności.

Do wniosku należy załączyć:

 • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym
 • uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej

Wniosek możesz złożyć:

 • osobiście w urzędzie marszałkowskim
 • wysłać pocztą
 • przesłać w formie elektronicznej

Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne, np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów, to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Urząd wpisze cię do rejestru

Po dokonaniu wpisu, marszałek poinformuję cię o tym oraz wyda ci pisemne zaświadczenie z twoim indywidualnym numerem rejestrowym. Firmy, które podlegają opłacie rejestrowej muszą umieszczać numer na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Dostaniesz też login i hasło do BDO, które wykorzystasz do zalogowanie się w systemie, poprzez który będziesz prowadził ewidencje odpadów czy składał wymagane sprawozdania.

Zaświadczenie zostanie przesłane pocztą na adres wskazany przez ciebie we wniosku.

Numer rejestrowy musisz umieszczać na dokumentach związanych z twoją działalnością.

Ile zapłacisz?

Wysokość opłaty rejestrowej dla mikroprzedsiębiorców wynosi 100 zł, a dla większych firm – 300 zł

WAŻNE!

Prowadzenie działalności, która wymaga wpisu do rejestru BDO, bez tego wpisu, a także nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (dla firm, które podlegają opłacie rejestrowej), naraża Twoją firmę na karę administracyjną od 5000 zł do 1 000 000 zł

Zdaniem Stowarzyszenia istnieje obowiązek rejestracji w BDO.

Paulina Jurgowiak

Paulina Jurgowiak

Nauczycielka, specjalistka ds. rozwoju zawodowego. W OSFIS odpowiada za koordynację projektów. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wciąż głodna wiedzy – informacje zdobywa na kursach i szkoleniach. Uzupełnia je również na własną rękę: czyta, słucha, pyta i docieka. Działa w sposób zaangażowany i kreatywny. W swej dotychczasowej działalności zawodowej stworzyła autorski program kreatywnego poszukiwania pracy, prowadziła szkolenia rozwijające kompetencje „miękkie”, pracowała przy realizacji projektów EFS. Jest współautorką „Poradnika dla instruktorów praktycznej nauki zawodu montera sieci i instalacji sanitarnych”. Życiowym mottem są słowa Charlesa Bukowskiego: „Jeśli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj”

Zostaw komentarz

Aktualności

OSFIS
Paulina Jurgowiak

Instalator. Jak zdobyć zawód możliwości?

Pomysł na dobry zarobek i rozwijającą karierę leży dziś w wyborze takiego zawodu, który zagwarantuje nam pracę. Monter sieci i instalacji sanitarnych popularnie zwany też instalatorem (hydraulikiem) to dziś jeden z najlepiej zarabiających fachowców, którzy nie muszą martwić się o zatrudnienie. Żeby dostać się do zawodu nie trzeba od razu kończyć politechniki.

Czytaj więcej »

Obserwuj nas na Fb

Zapisz się do Newslettera