Pierwsze kwartalne spotkanie Współorganizatorów projektu

Sokołów pod Warszawą – siedziba firmy Wolf – to tutaj, w gościnnych progach partnera projektu #zawódMożliwości 31 stycznia odbyło się pierwsze kwartalne spotkanie Współorganizatorów projektu. Pierwsze spotkanie partnerów służyło prezentacji możliwości, doprecyzowaniu kierunków działań i wyznaczeniu najbliższych celów.

Zgromadzonych przywitał pan Mariusz Frączek – członek zarządu oraz pani Dorota Adamczyk – Dalasińska – specjalista ds. marketingu firmy Wolf. Następnie oddała głos prowadzącemu spotkanie prezesowi Stowarzyszenia OSFIS  – Pawłowi Kaczmarkowi.

Najbliższe godziny zamieniły się w arenę twórczej pracy. Omówiona została struktura budżetu projektu. W kilku słowach prowadzący podsumował spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Kolejno prezentowane projekty zostały poddane opinii i dyskusji uczestniczących w spotkaniu Współorganizatorów, którzy chętnie dzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Od początku bowiem postawiliśmy sobie za cel, by pracować wspólnie.  Im bardziej przepracowany projekt z partnerem, im bardziej uzgodniony na zasadzie współpracy, a nie narzucania swojego punktu widzenia, tym bardziej odpowiada realnym potrzebom i jest większa gwarancja, że się uda wiele działań zrealizować.

Projekty w opracowaniu

Bardzo nas cieszy, że rekomendację zyskały działania (projekty), których opracowaniem zajmiemy się w bieżącym miesiącu. A są to:

  • Program stypendialny dla uczniów – warto od samego początku docenić młodych zdolnych instalatorów.  Naszym zadaniem będzie zorganizowanie ram i zasad programu do którego przystępować będą producenci. Założenia programu przewidują  przekazanie stypendium w formie wsparcia finansowego , a także możliwości odbycia staży w zakładach pracy oraz w firmach produkcyjnych w naszej branży.
  • Doposażenie pracowni dydaktycznych – to projekt, którego realizację ułatwia ulga podatkowa z tytułu darowizny oświatowej. W ramach tego  zadania zostaną przygotowane ujednolicone materiały dydaktyczne w formie ekspozytorów tematycznych z wykorzystaniem produktów, materiałów i urządzeń pochodzących od Współorganizatorów projektu.
  • Szkolenia branżowe dla nauczycieli – w ramach wymagań  podnoszenia kwalifikacji branżowych. Założenie tego projektu przewiduje zorganizowanie cyklu szkoleń, podczas których nauczyciele zawodu będą mogli uaktualnić swoją wiedzę oraz umiejętności. Dodatkowym atutem szkoleń będą przekazane nauczycielom  prezentacje i materiały dydaktyczne, z których będą mogli korzystać w swej pracy dydaktycznej.
  • Mistrz i uczeń na jednym szkoleniu – zadanie to realizować będziemy wraz z producentami poprzez organizację nowej formuły szkoleń polegającą na wspólnym udziale w zajęciach pracodawcy i ucznia (młodocianego pracownika). W ten sposób damy uczącym się zawodu możliwość podnoszenia poziomu swojej wiedzy i nabywania dodatkowych umiejętności jeszcze na etapie szkoły.
  • Praktyczna strefa na Targach INSTALACJE – specjalnie przygotowana przestrzeń dla adeptów zawodu montera sieci i instalacji sanitarnych, swego rodzaju centrum ciekawych kontaktów, sprawdzenia swoich umiejętności, możliwość uzyskania wartościowej wiedzy, przetestowania urządzeń i narzędzi. Miejsce, w którym można spotkać mistrzów zawodu i poznać wiodące marki.

W stronę większego potencjału polskich firm instalacyjnych

Spotkanie stanowiło też dobrą okazję, by wraz z partnerami omówić nowy projekt dla instalatorów, który będzie realizowany w ramach działalności statutowej OSFIS. Rozwój przedsiębiorstw jest efektem eksploatacji dostrzeżonych przed przedsiębiorcę szans. Im jednak większa sieć współpracy z różnego rodzaju organizacjami, środowiskami, w tym naszym Stowarzyszeniem, tym więcej szans się pojawia.

W ramach projektu „Czas Przedsiębiorcy” chcemy zagwarantować naszym członkom wsparcie w postaci: ubezpieczenia skrojonego na miarę potrzeb firmy instalacyjnej, pakietu dokumentów firmy wykonawczej czy skorzystania z dofinansowania opieki prawnej. Pojawi się też szereg innych korzyści, o których napiszemy w najbliższym czasie.

Podsumowaniem pierwszego kwartalnego spotkania Współorganizatorów projektu #zawódMożliwości, niech pozostaną słowa pani Marzeny Uram z Grupy Odlewnia: „Ludzie z pasją + współpraca + wiedza = #zawódMożliwości. Po naszym pierwszym spotkaniu możemy powiedzieć, że projekt Hydraulik – zawód możliwości na pewno się uda”.

A następne spotkanie już w kolejnym kwartale, podczas którego będziemy analizować postępy wdrażanych projektów oraz ustalać dalsze działania. Mamy też nadzieję, że spotkamy się w gronie powiększonym o nowych Współorganizatorów.

Paulina Jurgowiak

Paulina Jurgowiak

Nauczycielka, specjalistka ds. rozwoju zawodowego. W OSFIS odpowiada za koordynację projektów. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wciąż głodna wiedzy – informacje zdobywa na kursach i szkoleniach. Uzupełnia je również na własną rękę: czyta, słucha, pyta i docieka. Działa w sposób zaangażowany i kreatywny. W swej dotychczasowej działalności zawodowej stworzyła autorski program kreatywnego poszukiwania pracy, prowadziła szkolenia rozwijające kompetencje „miękkie”, pracowała przy realizacji projektów EFS. Jest współautorką „Poradnika dla instruktorów praktycznej nauki zawodu montera sieci i instalacji sanitarnych”. Życiowym mottem są słowa Charlesa Bukowskiego: „Jeśli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj”

Zostaw komentarz

Aktualności

Obserwuj nas na Fb

Zapisz się do Newslettera