Tarcza antykryzysowa na ratunek polskim przedsiębiorcom w walce z COVID-19

Co to jest tarcza antykryzysowa?

Tarcza antykryzysowa to zbiór ustaw, mających na celu wspieranie polskich przedsiębiorców i pracowników. Panująca powszechnie epidemia niestety nie odpuszcza, przez co wiele przedsiębiorstw notuje ogromne straty. Można przypuszczać, że praktycznie każdy sektor gospodarki w mniejszym lub większym stopniu ucierpi ze względu na koronawirusa, który uniemożliwia firmom normalne funkcjonowanie. 

Państwo musi reagować i postarać się zmniejszyć straty licząc na szybkie odbicie, kiedy już cała sytuacja się uspokoi. W związku z tym planuje przekazać ponad 200 miliardów złotych na pomoc małym i dużym przedsiębiorcom, a także pracownikom, którzy nie mogą wykonywać swoich obowiązków w normalnym trybie. 

Źródło: www.gov.pl

Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej obejmuje różne rodzaje przedsiębiorstw. Są to mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże firmy. Na pomoc mogą liczyć także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zleceniobiorcy i wykonawcy umów o dzieło, organizacje pozarządowe, których obroty lub przychody spadły. Wsparcie uzyskają też rodzice czy osoby niepełnosprawne.

Tarcza antykryzysowa – 5 filarów wsparcia

Jej głównym celem jest zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstw oraz ochrona zatrudnienia. Działanie tarczy opiera się na 5 filarach, z których każdy wspomaga konkretną gałąź gospodarki:

  1. Ochrona zdrowia
  2. Bezpieczeństwo pracowników
  3. Inwestycje publiczne
  4. Wzmocnienie systemu finansowego
  5. Finansowanie przedsiębiorstw

Zważywszy, że Stowarzyszenie OSFIS zrzesza firmy wykonawcze branży instalacyjnej,  my skupimy się tutaj na instrumentach niosących pomoc przedsiębiorstwom .

Wsparcie dla firm

Ta część tarczy antykryzysowej jest jednymz najbardziej złożonych filarów tarczy antykryzysowej, którego wartość to ponad 74 miliardy złotych. Oznacza szereg udogodnień i mechanizmów mających za zadanie ratowanie przedsiębiorstw na terenie naszego kraju. Ze względu na pogarszającą się sytuację ekonomiczną nad coraz większą liczbą przedsiębiorstw wisi niebezpieczeństwo upadłości. Najważniejsze mechanizmy zabezpieczenia to:

– bezzwrotna pożyczka dla firm utrzymujących stałe zatrudnienie

– zwolnienie mikrofirm i samozatrudnionych ze składek ZUS na trzy miesiące od 1 marca do 31 maja 2020 roku. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

– odliczenie od podatku darowizn przekazanych na walkę z COVID-19

– możliwość odliczenia straty w rozliczeniu podatkowym – jeśli przedsiębiorstwo wykazuje przychód niższy o przynajmniej 50%

– umożliwienie sklepom przyjmowanie towaru i uzupełnianie półek sklepowych w niedziele objęte zakazem handlu

– zwolnienie z kar umownych za opóźnienia w realizacji przetargów

– możliwość wydłużenia dobowego czasu pracy osoby zatrudnionej do 12 godzin

– opóźnienie niektórych obowiązków podatkowych i składkowych

W sytuacji braku przychodów rząd przewidział różnego rodzaju wsparcie w zależności od formy prowadzenia działalności. Każdorazowo o pomoc zwracamy się wówczas do powiatowego urzędu pracy właściwego dla miejsca prowadzenia działalności!


  • Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, będziesz miał możliwość otrzymania pożyczki do 5 tys. zł, o ile prowadziłeś działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020. Wsparcie będzie można uzyskać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Jeśli jesteś samozatrudniony,  zwróć się do powiatowego urzędu pracy, w miejscu, w którym prowadzisz działalność gospodarczą, aby uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności,.
  • Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, zwróć się do powiatowego urzędu pracy, aby uzyskać dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

Bezpieczeństwo pracowników

Tarcza antykryzysowa przewiduje przeznaczenie około 30 miliardów złotych na zapewnienie bezpieczeństwa osobom zatrudnionym na umowę o pracę, zlecenie lub świadczącym usługi na własny rachunek. 

Najważniejszym działaniem filaru odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pracownika są dopłaty do pensji w wysokości nawet 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Środki będą przekazywane przy pomocy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) i będą przysługiwały przedsiębiorcy, który wprowadził stan “przestoju ekonomicznego” lub “obniżonego wymiaru czasu”.

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i samozatrudnionych to wypłata z ZUS związana z przestojem wywołanym przez epidemię koronawirusa.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to świadczenie przysługujące ubezpieczonemu, który z powodu pandemii został zwolniony od wykonywania pracy w związku z zamknięciem szkół i koniecznością całodobowej opieki nad dzieckiem. Warto wiedzieć, że zasiłek przysługuje opiekunom dziecka, które nie ukończyło jeszcze 8. roku życia.

Wydłużony czas na rozliczenie PIT-u – tarcza antykryzysowa wydłużyła o miesiąc możliwość zapłaty PIT-37 i PIT-38. W przypadku konieczności zapłacenia podatku, wpłaty będzie można dokonać nie do 30 kwietnia, a do 30 maja 2020 roku. Jeżeli chodzi o termin samego rozliczenia – pozostaje bez zmian.

Jak uzyskać świadczenie jako samozatrudniony lub zleceniobiorca?

Trzeba wykazać, że w poprzednim miesiącu osoba ubiegająca się nie przekroczyła przychodu w wysokości 15 681 złotych. W przypadku akceptacji wniosku osobie zainteresowanej przysługuje 2080 złotych dopłaty. Dodatkowo osoba samozatrudniona  musi wykazać, że jej przychód spadł o przynajmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wszystkie wnioski dotyczące tarczy antykryzysowej można składać przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń społecznych (PUE ZUS). W przypadku braku dostępu do internetu lub komputera wnioski można składać z wykorzystaniem Poczty Polskiej, lub najbliższej placówki ZUS. 

W placówkach zostały zamontowane specjalne skrzynki na dokumenty dotyczące wniosków związanych z obecnym kryzysem.

Pomocne linki

Wniosek do Urzędu Pracy: https://bit.ly/2VJjoo3

Wniosek o zwolnienie ze składki ZUS: https://bit.ly/2wK9eeg

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej: https://bit.ly/3acPuh5

Wniosek o ograniczenie poboru zaliczki podatku dochodowego PIT/CIT: https://bit.ly/2xuweOA

Wniosek o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej: https://bit.ly/2xl9Bwd

Bieżące informacje o tarczy antykryzysowej: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Paulina Jurgowiak

Paulina Jurgowiak

Nauczycielka, specjalistka ds. rozwoju zawodowego. W OSFIS odpowiada za koordynację projektów. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wciąż głodna wiedzy – informacje zdobywa na kursach i szkoleniach. Uzupełnia je również na własną rękę: czyta, słucha, pyta i docieka. Działa w sposób zaangażowany i kreatywny. W swej dotychczasowej działalności zawodowej stworzyła autorski program kreatywnego poszukiwania pracy, prowadziła szkolenia rozwijające kompetencje „miękkie”, pracowała przy realizacji projektów EFS. Jest współautorką „Poradnika dla instruktorów praktycznej nauki zawodu montera sieci i instalacji sanitarnych”. Życiowym mottem są słowa Charlesa Bukowskiego: „Jeśli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj”

Zostaw komentarz

Aktualności

OSFIS
Paulina Jurgowiak

Instalator. Jak zdobyć zawód możliwości?

Pomysł na dobry zarobek i rozwijającą karierę leży dziś w wyborze takiego zawodu, który zagwarantuje nam pracę. Monter sieci i instalacji sanitarnych popularnie zwany też instalatorem (hydraulikiem) to dziś jeden z najlepiej zarabiających fachowców, którzy nie muszą martwić się o zatrudnienie. Żeby dostać się do zawodu nie trzeba od razu kończyć politechniki.

Czytaj więcej »

Obserwuj nas na Fb

Zapisz się do Newslettera