KARTA CELÓW PROJEKTU
Hydraulik ZAWÓD Wielu możliwości

#InstruktorZawodu​

Będziemy zachęcać właścicieli firm instalacyjnych do szkolenia uczniów. Przygotujemy pełny program wspierający "Instruktor Zawodu" zawierający zarówno zagadnienia prawne, bhp, jak i merytoryczne, niezbędne do profesjonalnej nauki zawodu.

#32SzkołyPatronackie​

W ciągu 3 lat podejmiemy współpracę z chętnymi szkołami. Wyposażymy i przygotujemy pracownie, w których będą odbywać się programowe kursy zawodowe dla uczniów szkół branżowych.

#DlaNauczycieli ​

Przygotujemy kursy podnoszące kwalifikacje dla nauczycieli branżowych. Podejmiemy stałą współpracę z pedagogami tworząc z producentami program szkoleń technologicznych i produktowych.
Dowiedz się więcej

#E - learning

Stworzymy platformę szkoleń i prezentacji, w której znajdują się zarówno wykłady instruktorów, jak i szkolenia produktowe producentów. Do platformy będą mieć dostęp wszystkie szkoły branżowe, technika, jak i zakłady pracy szkolące uczniów.

#ZeszytyBranżowe ​

Zadaniem opracowań jest przekazanie wiedzy uczniom i nauczycielom. Tematyka podzielona będzie na szczegółowe działy branży. Formuła opracowania "zeszyt branżowy" zawierać będą opisy, rysunki, schematy, przykłady zastosowań. 

#PodstawyProgramowe

Rozwój technologii determinuje  do ciągłych zmian. Podejmiemy działania, by wprowadzić stosowne zmiany w programie nauczania tak by szkolnictwo zawodowe było atrakcyjne w naszym zawodzie. By uwzględniało najnowsze technologie i trendy branży.  

#KursyZawodowe​

Wraz ze szkołami patronackimi opracujemy program, kursów zawodowych uwzględniając w nich szkolenia produktowe z wykorzystaniem np. samochodów wystawienniczych producentów.

#KampaniaInformacyjna ​

Będziemy promować nasz zawód jako atrakcyjną ścieżkę kariery zawodowej. Ukażemy różnorodność i możliwości rozwoju w branży w dziesięciu różnych specjalizacjach.

#FormułaTargowa ​

Pragniemy, by wydarzenia targowe były ważnym elementem życia zarówno dla firm, jak i dla szkół i uczniów zawodu. Opracujemy formułę praktycznej strefy branży, dającej szansę zdobywania doświadczeń i wiedzy praktycznej.

#Stypendia ​

Opracujemy program stypendialny dla uczniów szkół branżowych oraz techników. Wyróżnimy najlepszych uczniów, najlepsze klasy oraz najlepsze szkoły.

#RazemzRzemiosłem​

Będziemy współpracować z Izbami Rzemieślniczymi, Cechami oraz Centrami Wsparcia Rzemiosła i Kształcenia Dualnego. Nasza branża musi brać aktywny udział w stymulowaniu lokalnych społeczności, młodzieży i zakładów pracy.

#FundacjeiStowarzyszenia ​

Wiele Stowarzyszeń i Fundacji realizuje wspaniałe inicjatywy i są gotowe wesprzeć nasze działania. Zarówno w sferze organizacyjnej, Know-How, jak i w zakresie pozyskiwania środków na realizację różnych projektów. Wystarczy, że jako branża będziemy działać razem.

#WorldSkills​

EuroSkills i WorldSkills, to konkursy, w których rywalizuje 28 państw z Europy i aż 80 państw w edycji globalnej, czyli Worldskills. To największe tego rodzaju zawody na świecie. Chcemy by i nasz zawód był reprezentowany w biało czerwonych barwach. To świetna promocja zawodu dla tysięcy młodych ludzi w Polsce.

#TargiKarier​

Targi karier to działania mające na celu zainteresowanie młodzieży w szkołach podstawowych do wyboru danego zawodu. Aktywność w tym obszarze, w różnych formach jest niezbędna by na etapie podejmowania decyzji o wyborze zawodu docierać z informacją i przedstawić walory naszej branży.

#LekcjezBranżą​

Jesteśmy zdeterminowani, do opracowania wraz z producentami różnych formuł „lekcji z branżą” Mogą to być szkolenia, prezentacje, wizyty info-busów lub mini targi szkolne. Wszelkie aktywności, podczas których to za murami szkół odbywać się będą różne aktywności skierowane na edukowanie uczniów.

#CentralnaAkademiaInstalatorstwa ​

U szczytu naszych ambicji i celów długoterminowych jest  otwarcie kompletnie wyposażonego ośrodka szkoleniowego, w którym będą odbywały się zajęcia praktyczne dla uczniów, egzaminy zawodowe oraz szkolenia dla nauczycieli, Instruktorów zawodu oraz instalatorów.  Centralna Akademia Instalatorstwa  będąca prestiżową placówką otwartą dla wszystkich związanych z branżą. Będzie to nowoczesny ośrodek szkoleniowy przygotowany do szkoleń i nauczania we  wszelkich technologiach branżowych. Kompleks zawierać będzie zarówno infrastrukturę dydaktyczną, gastronomiczną, noclegową oraz konferencyjną.