Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia

Władzami stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

Zgodnie ze Statutem:

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej raz na rok
 2. Kadencja członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, jednakże dotychczasowi członkowie wskazanych organów wykonują swoje prawa i obowiązki do czasu powołania nowych.

Członkami Zarządu są:

 • Paweł Kaczmarek – Prezes
 • Artur Mielko – VC Prezes/Skarbnik
 • Robert Przywitowski – VC Prezes
 • Maciej Trzmielewski–  VC Prezes
 • Jacek Piskuła–  VC Prezes

Członkami Komisji Rewizyjnej są:

 • Rafał Krupiński – Przewodniczący
 • Artur Paliwoda – Członek
 • Piotr Felux – Członek

 

We wszelkich sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia zapraszamy do kontaktu z członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.