WALNE ZGROMADZENIE WYBORCZE OSFIS

27 sierpnia 2021 roku w Smardzewicach odbyło się Walne Zebranie Wyborcze członków zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Firm Instalacyjnych i Serwisowych. Na zebraniu obecni również byli przedstawiciele firm wspierających działalność OSFIS – Joanna Sieczkowska – Kozielska (Immergas Polska), Beata Korduszewska – (Gebo Technika International), Robert Przywitowski (BISAN), Mirosław Lewicki (Galmet), Adam Jastrzębski (IBO Pompy), Oskar Kucharzewski (OKRA Grupp).

W porządku obrad znalazły się przede wszystkim tematy związane z działalnością OSFIS w najbliższych dwóch latach. Bardzo ważnym punktem spotkania były również wybory do organów Stowarzyszenia.

Obrady otworzył Prezes Zarządu – Paweł Kaczmarek, witając wszystkich przybyłych na walne zebranie Stowarzyszenia. Na przewodniczącego zgromadzenia wybrano Artura Paliwodę, a sekretarzem została Paulina Jurgowiak. Po sprawdzeniu listy obecności w celu uprawomocnienia zebrania, nastąpiła krótka prezentacja na temat bieżącej działalności OSFIS.

W drugiej części zgromadzenia odbyły się wybory do władz Stowarzyszenia. Zanim przystąpiono do głosowania,  podziękowano uroczyście członkom II kadencji za zaangażowanie oraz pracę na rzecz OSFIS. Z tej okazji wręczono okolicznościowe pisemne podziękowania ustępującym członkom – Robertowi Przywitowskiemu, Arturowi Mielko, Jackowi Piskule, Maciejowi Trzmielewskiemu, Pawłowi Kaczmarkowi oraz koordynatorce projektów – Paulinie Jurgowiak.

Nową propozycją, która ma przyczynić się do efektywniejszego działania OSFIS, jest powstanie Rady Programowej składającej się z przedstawicieli instalatorów, producentów pragnących szczególnie zaangażować się w konkretne projekty. Będzie to organ doradczy funkcjonujący przy Zarządzie.

Następnie przedstawiono kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Kandydaci zaprezentowali swoje sylwetki oraz przedstawili strategię rozwoju OSFIS w latach 2021 – 2023. Dokument zawiera pięć najważniejszych obszarów, nad którymi będzie pracować Zarząd:

  • Nowe otwarcie dla firm instalacyjnych
  • Portal OSFIS – inwestycja we własny know how
  • Oferta dla firm współpracujących (producentów i organizacji)
  • #zawódMożliwości – kontynuacja projektu edukacyjnego
  • PR OSFIS

W drodze głosowania tajnego, przy nadzorze powołanej Komisji Skrutacyjnej, uprawnieni członkowie zwyczajni dokonali wyboru władz Stowarzyszenia.

Na kolejną kadencję w latach 2021 – 2023 Prezesem Zarządu ponownie został Paweł Kaczmarek. Członkami Zarządu zostali wybrani:

Beata Korduszewska – Gebo Technika International

Mirosław Lewicki – Galmet Sp. z o.o. Sp. K.

Artur Mielko – AM-Instal

Oskar Kucharzewski – OKRA Grupp

Paulina Jurgowiak – OSFIS

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Artur Paliwoda – FU SIMICO

Jacek Piskuła – Eko – Instal Polska Sp. z o.o.

Mateusz Szczepański – Termo Technika

Walne zebranie podjęło również szereg uchwał organizacyjnych.

Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat planowanych projektów. Z obecnych gości głos zabrał Robert Przywitowski, który podsumował działalność ustępującego Zarządu oraz życzył nowemu Zarządowi pomyślności w kontynuowaniu działań na rzecz rozwoju Stowarzyszenia. Wiele uwagi poświęcono nowym wyzwaniom, przed którymi stanie Zarząd III kadencji. Jako ostatni głos zabrał również Prezes Zarządu – Paweł Kaczmarek, który podziękował zebranym za zaufanie i zapowiedział dalszą pracę Zarządu. Swoje pierwsze posiedzenie zacznie od opracowania planu projektów i inicjatyw.

Dziękujemy wszystkim za udział w zgromadzeniu, cenne głosy w dyskusji i okazane poparcie dla działalności w przyszłości.

Paulina Jurgowiak

Paulina Jurgowiak

Nauczycielka, specjalistka ds. rozwoju zawodowego. W OSFIS odpowiada za koordynację projektów. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wciąż głodna wiedzy – informacje zdobywa na kursach i szkoleniach. Uzupełnia je również na własną rękę: czyta, słucha, pyta i docieka. Działa w sposób zaangażowany i kreatywny. W swej dotychczasowej działalności zawodowej stworzyła autorski program kreatywnego poszukiwania pracy, prowadziła szkolenia rozwijające kompetencje „miękkie”, pracowała przy realizacji projektów EFS. Jest współautorką „Poradnika dla instruktorów praktycznej nauki zawodu montera sieci i instalacji sanitarnych”. Życiowym mottem są słowa Charlesa Bukowskiego: „Jeśli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj”

Zostaw komentarz

Aktualności

Obserwuj nas na Fb

Zapisz się do Newslettera